top of page

Zásady ochrany
osobních údajů

Zdravím,

 

jsem Zuzana Burdová, permakulturní designérka, IČ: 17838827, se sídlem Arbesova 1633, Slaný 274 01, zapsaná v živnostenském rejstříku, úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Slaný, adresa pro doručování: U Blaženky 27, Praha 5, 150 00.

Jsem správcem Vašich osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) účinného ode dne 25. 5. 2018.

Osobní údaj je jakákoliv informace, pomocí které Vás lze přímo či nepřímo (ve spojení s další informací) identifikovat.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů Vás seznámím se všemi informacemi o tom, jak, proč, po jak dlouhou dobu, v jakém rozsahu a v jakých situacích zpracovávám Vaše osobní údaje, a dále jaká máte v souvislosti se zpracováním práva.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, dejte vědět na e-mail: permakultura@zuzanaburdova.cz, ráda Vám je zodpovím.

Poskytování služeb

Pokud jste mí klienti a poskytuji Vám služby nebo se na tom teprve domlouváme, mohu o Vás zpracovávat osobní údaje za níže uvedenými účely, v rozsahu, z právního důvodu a po následující doby:

 

Účel: Jednání o podmínkách, uzavření a plnění smlouvy

Rozsah údajů: Jméno a příjmení/obchodní firma, IČO a DIČ/dat. nar. a rodné číslo, sídlo/bydliště, údaje o zápisu ve veřejném rejstříku, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, ID datové schránky, podpis, údaje a podpis oprávněného zástupce společnosti. 

Právní důvod: Nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

Doba: Po dobu nezbytnou pro jednání o uzavření smlouvy a pro plnění smlouvy

Účel: Plnění povinností dle zákona o účetnictví, zákona o archivnictví a spisové službě

Rozsah údajů: Jméno a příjmení/obchodní firma, IČO a DIČ/dat. nar. a rodné číslo, sídlo/bydliště, údaje o zápisu ve veřejném rejstříku, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, ID datové schránky, podpis, údaje a podpis oprávněného zástupce společnosti.

Právní důvod: Nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění právních povinností, které jsou na mě kladeny zákonem.

Doba: Po dobu stanovenou jednotlivými právními předpisy.

Návštěva webových stránek - cookies

 

Aby moje webové stránky www.zuzanaburdova.cz dobře fungovaly, zpracovávám soubory cookies.

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do mobilu, počítače nebo jiného zařízení návštěvníka webové stránky. Při každé další návštěvě webové stránky se potom soubory cookies zasílají zpět na původní webovou stránku nebo na jinou stránku, která cookies rozpozná. Zjednodušeně řečeno – pomocí cookies si webová stránka ukládá informace o návštěvě webové stránky.

Nezbytné cookies jsou nezbytné pro základní funkčnost webových stránek. Tedy aby webové stránky mohly plnit svou základní funkci, bez těchto cookies se neobejdu. Nezbytné cookies můžu zpracovávat bez Vašeho souhlasu.

Ostatní cookies můžu zpracovávat pouze s Vaším souhlasem, který můžete kdykoliv odvolat (odmítnout) v nastavení cookies. Odvolání nebo neudělení souhlasu však může mít vliv na procházení webových stránek.

Více informací se dozvíte v cookies liště.

Newsletter

 

Pokud jste obdrželi můj newsletter, zpracovávám o Vás osobní údaje za níže uvedenými účely, v rozsahu, z právního důvodu a po následující doby:

Účel:  Zasílání e-mailových sdělení s nabídkou obdobných služeb nebo s jinými sděleními souvisejícími se službami již poskytnutými. 

Rozsah údajů: Jméno a příjmení, e-mailová adresa.

Právní důvod: Oprávněný zájem.

Doba: Po dobu poskytování služeb a následně po dobu 3 let.

 

Účel: Zasílání e-mailových sdělení s nabídkou služeb nebo jinými sděleními.

Rozsah údajů: Jméno a příjmení, e-mailová adresa.

Právní důvod: Souhlas.

Doba: Po dobu nezbytně dlouhou a přiměřenou, nejdéle do odvolání souhlasu.

 

Dotaz

 

Pokud máte dotaz, ať už prostřednictvím kontaktního formuláře na webu, e-mailem nebo telefonicky, mohu o Vás zpracovávat osobní údaje za níže uvedenými účely, v rozsahu, z právního důvodu a po následující doby:

 

Účel: Máte dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře na webu, e-mailem nebo telefonicky.

Rozsah údajů: Jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa.

Právní důvod: Nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

Doba: Po dobu nezbytnou pro zodpovězení dotazu/jednání o uzavření smlouvy, v případě následného uzavření smlouvy budou tyto údaje dále zpracovávány pro účely poskytování služeb viz výše.

 

Dodavatelský vztah

 

Pokud jste OSVČ a dodáváte mi zboží nebo služby, anebo se na tom teprve domlouváme, mohu o Vás zpracovávat osobní údaje za níže uvedenými účely, v rozsahu, z právního důvodu a po následující doby:

Účel: Jednání o podmínkách, uzavření a plnění dodavatelské smlouvy.

Rozsah údajů: Jméno a příjmení/obchodní firma, IČO, DIČ, sídlo, údaje o zápisu ve veřejném rejstříku, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, ID datové schránky, podpis.

Právní důvod: Nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

Doba: Po dobu nezbytnou pro jednání o uzavření smlouvy a pro plnění dodavatelské smlouvy.

 

Účel: Plnění povinností dle zákona o účetnictví, zákona o archivnictví a spisové službě a GDPR.

Rozsah údajů: Jméno a příjmení/obchodní firma, IČO, DIČ, sídlo, údaje o zápisu ve veřejném rejstříku, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, ID datové schránky, podpis.

Právní důvod: Nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění právních povinností, které jsou na mě kladeny zákonem.

Doba: Po dobu stanovenou jednotlivými právními předpisy.

 

Uchazeči o zaměstnání

 

Pokud jste projevili zájem se mnou pracovat, a to mě těší (!), mohu o Vás zpracovávat osobní údaje za níže uvedenými účely, v rozsahu, z právního důvodu a po následující doby:

Účel: Výběrové řízení na pracovní pozici.

Rozsah údajů: Údaje uvedené na životopisu, většinou jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, dosažené vzdělání.

Právní důvod: Nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

Doba: Po dobu nezbytnou pro výběrové řízení, v případě následného uzavření smlouvy budou tyto údaje dále zpracovávány pro účely uvedené u zaměstnanců viz níže.

 

Zaměstnanci

 

Pokud jste mí zaměstnanci, mohu o Vás zpracovávat osobní údaje za níže uvedenými účely, v rozsahu, z právního důvodu a po následující doby:

Účel: Jednání o podmínkách, uzavření a plnění pracovní smlouvy (PP), dohody o provedení práce (DPČ) nebo dohody o pracovní činnosti (DPP).

Rozsah údajů: Jméno a příjmení, titul, dat. nar., rodné číslo, bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, ID datové schránky, podpis. 

Právní důvod: Nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

Doba: Po dobu nezbytnou pro jednání o uzavření smlouvy a pro plnění smlouvy.

 

Účel: Plnění povinností dle zákona o účetnictví, zákona o archivnictví a spisové službě.

Rozsah údajů: Jméno a příjmení, titul, dat. nar., rodné číslo, bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, ID datové schránky, podpis. 

Právní důvod: Nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění právních povinností, které jsou na mě kladeny zákonem.

Doba: Po dobu stanovenou jednotlivými právními předpisy.

Dobrovolnost poskytnutí údajů

Vaše osobní údaje mi poskytujete dobrovolně. Neposkytnutí osobních údajů může ovlivnit mou způsobilost uzavřít s Vámi smlouvu nebo Vám poskytnout plnění, které jsou založeny na nezbytné znalosti Vašich osobních údajů.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

 

Abych Vám mohla poskytovat skvělé služby, pomáhají mi s tím níže uvedené aplikace nebo služby a Vaše osobní údaje proto mohou zpracovávat níže uvedení zpracovatelé osobních údajů:

 • Aplikace Microsoft 365, které poskytuje společnost Microsoft; Vaše osobní údaje mohou být v této souvislosti předávány do třetí země (mimo EU), proto společnost Microsoft zapracovala standardní smluvní doložky do všech podmínek pro online služby;o

 • Webová platforma Wix.com pro správu webových stránek, kterou poskytuje společnost Wix.com Ltd., která sídlí v Izraeli, který podle posouzení Evropské komise zajišťuje odpovídající úroveň zabezpečení pro osobní údaje rezidentů členských států EU;.

 

Vaše osobní údaje mohu předávat dále příjemcům osobních údajů jako jsou příslušné orgány státní správy (FÚ, OSSZ, atd.).

Způsob zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávám automatizovaně i manuálně.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovaného nemám. Není to potřeba. GDPR dobře rozumím, je to moje specializace, takže kdybyste cokoliv potřebovali, můžete mi napsat na permakultura@zuzanaburdova.cz.

Zabezpečení osobních údajů

Snažím se využívat spolehlivá technická řešení a udělat maximum proto, aby byly Vaše osobní údaje zabezpečeny proti zneužití, úniku nebo ztrátě. Pokud by k bezpečnostnímu incidentu přeci jen došlo a tento incident by mohl znamenat vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, neprodleně Vás o takové skutečnosti informuji prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy nebo upozorněním na webových stránkách.

 

Vaše práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:

 • na přístup k osobním údajům;

 • na opravu osobních údajů;

 • na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);

 • na omezení zpracování osobních údajů;

 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

 • na přenositelnost osobních údajů;

 • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;

 • podat stížnost na zpracování osobních údajů.

 

Právo na přístup

 

Můžete mě kdykoliv požádat o potvrzení, zda zpracovávám Vaše osobní údaje. Pokud zpracovávám, můžete mě požádat o informace o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy a o existenci práva na opravu, výmaz, vznést námitku nebo podat stížnost u dozorového úřadu. Dále můžete požadovat veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud jsem údaje nezískala přímo od Vás, a o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Dále máte právo žádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, nebudou-li tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. První poskytnutí je zdarma. Za další mohu požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů ve výši 50 Kč.

Právo na opravu

Kdykoliv mě můžete požádat o opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které se Vás týkají.

 

Právo na výmaz

 

Máte právo, abych Vaše osobní údaje zlikvidovala, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

 • odvoláte souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,

 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,

 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,

 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,

 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 GDPR.

 

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, abych omezila zpracování Vašich osobních údajů, pokud:

 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abych mohla přesnost osobních údajů ověřit;

 • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

 • už osobní údaje nepotřebuji pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů mých nebo třetí strany.

V takovém případě osobní údaje dále nezpracovávám, pokud neprokážu závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudu osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Právo na přenositelnost údajů

 

Můžete ode mě získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste mi poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat nebo požadovat, abych předala (je-li to technicky proveditelné) tyto údaje jinému správci, a to v případě, že:

 • zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jde o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy; a současně

 • zpracování se provádí automatizovaně.

 

Právo odvolat souhlas

Máte právo kdykoliv odvolat Vámi dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Stačí, když mi napíšete mail na: permakultura@zuzanaburdova.cz.

Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je pro ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více se dozvíte na internetových stránkách www.uoou.cz.

Závěrečná ustanovení

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžu jednostranně měnit. V takovém případě Vám ráda na Vaši žádost zašlu předchozí znění.

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne 1. 7. 2024.

bottom of page