top of page

Poučení pro klienty spotřebitele

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 

Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je věcně příslušný, je Česká advokátní komora. Odstoupení od smlouvy je možné ze zákonných důvodů či z důvodů, které si spolu domluvíme.

bottom of page